e-Sprawozdania finansowe już obowiązują!

dnia: 2019-01-08 14:30:01
Cykle: Zmiany legislacyjne

Drodzy Przedsiębiorcy, Drodzy Doradcy,

Witamy Was w nowym 2019 roku. W roku, który niesie ze sobą wiele wyzwań również tych związanych z bieżącą pracą. Jak wcześniej informowaliśmy już od tego roku wchodzi obowiązek przygotowania e-sprawozdania finansowego dla firm. 

Znając branżę finansową i potrzeby z tym związane utworzyliśmy nową grupę zleceń na AuditPlace.com:

Wsparcie lub przygotowanie e-Sprawozdania finansowego

Na naszej platformie firmy zobligowane do przygotowania tych sprawozdań mogą znaleźć doradcę, który przygotuje lub pomoże w przygotowanie tego dokumentu wg nowych wytycznych ministerstwa finansów. Wystarczy zarejestrować się na naszej stronie, uzupełnić formularz i czekać na najlepsze oferty od strony doradców. Pragniemy Wam przypomnieć, iż umieszczenie ofert na AuditPlace.com jest bezpłatne, a w przypadku wątpliwości lub pytań przy uzupełnieniu formularza, służymy pomocą oraz radą. Możemy też uzupełnić formularz w przypadku autoryzacji.

Poniżej kilka ważnych informacji w zakresie obowiązku przygotowania e-Sprawozdania finansowego:

e-Sprawozdania Finansowe to sprawozdania finansowe sporządzone w postaci elektronicznej, w tym również w odpowiedniej strukturze logicznej i formacie. Struktury logiczne dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie) 

Ustrukturyzowane e-sprawozdania finansowe sporządzają:

  • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, za wyjątkiem jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),
  • podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych.

Jak złożyć ustrukturyzowane e-sprawozdania finansowe

  • jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, przesyłają e-sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Robią to przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości.
  • podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, przekazują e-sprawozdania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie złożenia zeznania. Robią to za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez przeznaczony do tego interfejs webAPI.

 

Po 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (cały zarząd). Wydruk w postaci papierowej sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej będzie tylko kopią sprawozdania finansowego, nie zaś oryginałem sprawozdania finansowego.

e-Sprawozdaniami warto się już zainteresować, bo ich przygotowanie jest złożonym procesem wymagającym w wielu przypadkach kilkunastu tygodni pracy, zaangażowania całego zarządu, a — co bardzo istotne — terminy określone w ustawie z racji znakowania czasem są nieprzekraczalne.

Z poważaniem

Zespół AuditPlace.com

Ta strona korzysta z cookies.OKPolityka prywatności