Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach!

dnia: 2018-11-14 10:00:06
Cykle: Zmiany legislacyjne

Niedawno opublikowano nowelizacje ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (projekt z dnia 31.10.2018r.)

Jakie zmiany są planowane w branży audytorskiej?

Uzasadnieniem wprowadzonych zmian jest wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce. Zdaniem ustawodawcy Komisja Nadzoru Audytu (KNA), nie ma wystarczających narzędzi pozwalających na kontrolę jakości przeprowadzonych przez biegłych rewidentów badań sprawozdań finansowych, gdyż obecnie większość zadań nadzorczych została zdelegowana na Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR).

Nowelizacja ustawy niesie za sobą powołania nowego i odrębnego organu nadzoru od PIBR – Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA). To ten organ będzie odpowiedzialny za nadzór.

Dodatkowo kompetencje PIBR zostaną znacznie ograniczone w obszarze nadzoru. Po stronie Izby pozostaną uprawnienia w zakresie ustanawiania krajowych standardów wykonywania zawodu, kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów. Ponadto w kompetencjach izby pozostanie kontrola wypełniania obowiązków obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz zatwierdzenie i rejestracja biegłych rewidentów.

 

Jak może wpłynąć nowelizacja ustawy na badanie sprawozdań finansowych?

Weryfikacja jakości badań sprawozdań finansowych przez Polską Agencje Nadzoru Audytowego wpłynie na firmy audytorskie w głównej mierze w postaci poprawy jakości tych badań. Dodatkowo firmy audytorskie będą zmuszone w niektórych badaniach zwiększać liczebność zespołów audytorskie, aby badania spełniało oczekiwania nowego organu. Może to też spowodować wzrost cen za przeprowadzenie badań, gdyż większa liczba osób zaangażowanych w projekt przełoży się na zwiększone koszty firm audytorskich.

 

Planowany termin przyjęcia projektu to IV kwartał 2018 roku.

Ta strona korzysta z cookies.OKPolityka prywatności