Na co zwracać uwagę przy wyborze biegłego rewidenta?

dnia: 2018-10-03 11:30:40
Cykle: Nowości z otoczenia gospodarczego

Na co zwracać uwagę przy wyborze biegłego rewidenta? Odpowiedź na to pytanie zawrzemy w niniejszym artykule, który jest częścią cyklu artykułów dotyczących wyboru biegłego rewidenta.

1. Standard realizacji usług

Dla osób zaangażowanych w audyt po stronie Spółki, kluczowe jest, aby badanie zostało zrealizowane w terminie, aby sprawozdanie finansowe posiadało odpowiednią jakość oraz aby komunikacja pomiędzy zespołem audytorskim oraz osobami zaangażowanymi po stronie Spółki była na wysokim poziomie.

Terminowość realizacji badania jest kluczowym aspektem i głównym zadaniem stawianym przed audytorem. Brak realizacji tego zadania, wpływa na niezadowolenia ze współpracy. Dlatego istotne jest ustalenie harmonogramu badania oraz wyznaczenie  terminu wydania sprawozdania z badania.

Dzięki funkcjonalności na AuditPlace.com, Spółka szukająca audytora jasno ustala warunki współpracy. Określa termin realizacji usługi oraz definiuje parametry badania sprawozdania finansowego.

2. Zespół audytowy

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza zespół audytowy. Zazwyczaj biegły rewident, który został wybrany do przeprowadzenia badania jest osobą nadzorującą pracę zespołu. Częstotliwość wizyt kluczowego biegłego rewidenta na badaniu jest istotnym czynnikiem. Im częściej przyjeżdża on do zespołu audytowego tym więcej dowie się o Spółce i efektywniej przeprowadzany jest audyt.

Niezmiernie ważne jest, aby na badaniu pojawił się zespół cechujący się doświadczeniem, kwalifikacjami i umiejętnościami. Staż członków zespołu oraz znajomość zagadnień pojawiających się w trakcie badania jest bardzo ważny, aby audyt przebiegł efektywnie. Dodatkowym elementem, nad którym należy się zastanowić jest liczebność zespołu audytorskiego. W każdej branży analizowane są ekonomiczne aspekty prowadzonych projektów, co wpływa na ograniczanie kosztów (mniejsze zespoły audytorskie). Niestety może to wpływać również na przebieg badania.

3. Znajomość branży

Dokonując wyboru biegłego rewidenta, warto zwrócić uwagę na posiadane doświadczenie w branży, w której funkcjonuje Spółka. Znajomość branży istotnie wpływa na zakres przeprowadzanych prac przez zespół audytowy oraz na prawidłową ocenę ryzyka przy badaniu sprawozdania finansowego. Dodatkowo znajomość specyfiki branży daje możliwość biegłemu rewidentowi przekazana rekomendacji Zarządowi, w zakresie poprawy funkcjonowania Spółki.  

4. Niezależność biegłego rewidenta

Przy wyborze biegłego rewidenta niezwykle ważna jest jego niezależność. Szczegółowy opis czynności i faktów wskazujących na złamanie zasady niezależności ujęty jest w art. 69 ust. 6,7 i 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku. Firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident nie przeprowadzają badania, jeżeli istnieje zagrożenie wystąpienia autokontroli, czerpania korzyści własnych, promowania interesów badanej jednostki, zażyłości lub zastraszenia spowodowanych stosunkiem finansowym, osobistym, gospodarczym, zatrudnienia lub innym między badaną jednostką.

Jeżeli warunki wskazane w ustawie są złamane w zakresie niezależności, badania przeprowadzone przez biegłego rewidenta jest nieważne z mocy prawa.

Ta strona korzysta z cookies.OKPolityka prywatności