Wybór biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego–cykl artykułów...

dnia: 2018-09-11 11:45:36
Cykle: Jak przygotować się na badanie?

Przedsiębiorcy!

Rozpoczynamy cykl artykułów związanych z wyborem biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego. Postaramy się wyjaśnić krok po kroku jak efektywnie przeprowadzić ten proces oraz zaprezentujemy funkcjonalności AuditPlace.com optymalizujące proces wyboru biegłego rewidenta. Zachęcamy do przeczytania niniejszego artykułu oraz śledzenia naszego bloga oraz fanpage’a!

Badanie przeprowadzone przez biegłego rewidenta może być obligatoryjne oraz dobrowolne.  Konieczność zlecenia biegłemu rewidentowi badania wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, która prezentuje trzy warunki. Aby konieczność badania sprawozdania finansowego powstała, muszą zostać spełnione 2 z 3 warunków. Jakie to warunki?
- Warunek 1 - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
- Warunek 2 - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
- Warunek 3 -  przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równo-wartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Ważne jest aby pamiętać, że powyższe warunki dotyczą sprawozdania finansowego, które zostało przygotowane za poprzedni rok obrotowy. Czyli w przypadku sporządzenia sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 należy sprawdzić, czy dwa z trzech powyższych warunków zostały spełnione. Jeżeli tak organ odpowiedzialny za wybór biegłego rewidenta w Spółce, powinien dokonać wyboru na rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
Jeżeli masz wątpliwości, czy zostały spełnione powyższe warunki dla Twojej firmy, napisz do nas! Chętnie pomożemy w ustaleniu, czy konieczność wyboru biegłego rewidenta powstała. Zespół AuditPlace.com ma za zadanie wspierać firmy poszukujące biegłego rewidenta i w przypadku powstałych wątpliwości doradzić.
Zapraszam do kontaktu.
Pozdrawiamy
Zespół AuditPlace.com

Ta strona korzysta z cookies.OKPolityka prywatności