O nas

O Platformie: 
AuditPlace.com będzie platformą ułatwiającą kontakt między dwoma środowiskami: środowiskiem biznesu, oraz środowiskiem audytorsko - doradczym. Oba środowiska przenikają się, są ze sobą połączone. Łączą je nie tylko wymogi ustawowe, a więc narzucona przez władze ustawodawcze potrzeba kontroli prawidłowości prowadzonego biznesu, lecz coraz częściej przedsiębiorstwa z różnych branż starają się odnaleźć pomoc w zoptymalizowaniu prowadzonej przez nie działalności. Zwracają się zatem w stronę wiedzy i doświadczenia oferowanych przez firmy audytorsko – doradcze. Sam audyt finansowy na przestrzeni lat wyraźnie ewoluował z roli wyłącznie kontrolnej, do pełnienia funkcji kontrolno – analityczno – doradczych. Przedsiębiorstwa coraz chętniej kontaktują się z firmami audytorskimi nie z konieczności, lecz z chęci poszukania rozwiązań zmierzających do poprawy swojej kondycji finansowej.

AuditPlace.com jest odpowiedzią na potrzeby jednostek biznesowych, podchodzących rzetelnie do prowadzonego biznesu. Portal pozwala w sposób niezwykle sprawny powiązać ze sobą i swoimi potrzebami audytora z przedsiębiorstwem. Obie strony nawzajem się potrzebują i obie strony szukają się na rynku.

Misja Platformy:
Misją platformy AuditPlace.com jest umożliwienie wyboru firmom poszukującym profesjonalnych usług audytorskich, biegłego rewidenta w prosty i interaktywny sposób. Dzięki platformie AuditPlace.com firmy będą mogły jasno precyzować oczekiwania wobec biegłego rewidenta, porównywać otrzymane oferty, negocjować warunki oraz dokonać wyboru. 

Biegli rewidenci w ramach AuditPlace.com odnajdą miejsce w sieci, w którym będą mogli zaprezentować swój potencjał firmom szukającym biegłego rewidenta oraz pozyskać klientów, dla których cenne jest świadczenie profesjonalnych usług audytorskich.

Blog Platformy:
Blog ma na celu zebranie istotnych informacji w zakresie zawodu biegłego rewidenta, regulacji prawnych dotyczących badania sprawozdań finansowych oraz otoczenia gospodarczego. 

Jesteśmy przekonani, że platforma AuditPlace.com oraz blog, utworzony przy platformie, będzie miejscem dla Wielu internautów bezpośrednio i pośrednio zainteresowanych tematyką audytu.


 
Ta strona korzysta z cookies.OKPolityka prywatności